top of page
Projekt bez tytułu (4).webp

Umuzykalnienie

ZAJĘCIA GRUPOWE 
Grupa I (4-5 lat) 
Grupa II (6-7 lat)


Zajęcia mają na celu rozwój kreatywności i wyobraźni muzycznej u dzieci. Dzięki ćwiczeniu przez zabawę uczestnik zajęć otrzymuje podstawowe umiejętności będące niezbędne do dalszego rozwoju w kierunku muzycznym. Oprócz tego, umuzykalnienie pozytywnie wpływa na rozwijanie pamięci, koncentracje, orientacje w przestrzeni, umiejętności działania w grupie, a także uwrażliwia na sztukę jaką jest muzyka. 

Autorskie zajęcia oparte na znanych metodach umuzykalniania dzieci (system Carla Orffa, metoda Gordona) obejmują: 

  • poznanie podstaw muzyk

  • Zabawy muzyczno-ruchowe oraz ćwiczenia rytmiczne

  • Grę na instrumentach perkusyjnych

  • Tworzenie własnych piosenek 

  • Improwizację muzyczną (instrumentalną i wokalną)

  • Naukę przekładania muzyki na formy wizualne i ruchowe.  


Zajęcia umuzykalniające to świetna opcja dla dzieci, które cały czas śpiewają, tańczą, a ich największą pasją jest muzyka. 

bottom of page